A painless self-hosted Git service
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
decentral1se 3df5cfb9e6 Merge pull request 'Update gitea/gitea Docker tag to v1.12.4' (#2) from renovate/docker-gitea-gitea-1.x into master 1 tydzień temu
.envrc.sample Use mysql to match our installation 3 miesięcy temu
.gitignore Bootstrap Gitea repository 3 miesięcy temu
LICENSE Add LICENSE 3 miesięcy temu
README.md Bootstrap Gitea repository 3 miesięcy temu
app.ini.tmpl Set attachments and default path 2 tygodni temu
compose.yml Update gitea/gitea Docker tag to v1.12.4 1 tydzień temu
helpers.sh Add default, shorten start check and remove outdated cruft 2 miesięcy temu
renovate.json Add renovate.json 1 tydzień temu

README.md