A painless self-hosted Git service
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
decentral1se 3df5cfb9e6 Merge pull request 'Update gitea/gitea Docker tag to v1.12.4' (#2) from renovate/docker-gitea-gitea-1.x into master 1 vecka sedan
.envrc.sample Use mysql to match our installation 3 månader sedan
.gitignore Bootstrap Gitea repository 3 månader sedan
LICENSE Add LICENSE 3 månader sedan
README.md Bootstrap Gitea repository 3 månader sedan
app.ini.tmpl Set attachments and default path 2 veckor sedan
compose.yml Update gitea/gitea Docker tag to v1.12.4 1 vecka sedan
helpers.sh Add default, shorten start check and remove outdated cruft 2 månader sedan
renovate.json Add renovate.json 1 vecka sedan

README.md